TRUDNA DROGA DO WEWNĘTRZNEGO DZIECKA -

TRYBY RADZENIA SOBIE I OBRONY W TERAPII

Certyfikowane szkolenie online


Termin szkolenia: 21 czerwca 2023 r. (środa) w godz. 18:00 – 21:00
Jak dotrzeć do „Wewnętrznego Dziecka” Pacjenta(-ki), który(-a) latami chronił je przed wrogim światem lub nauczył(a) się manipulować i atakować, aby zaspokajać swoje potrzeby?


Jak „wyciszyć” destrukcyjne tryby obrony i radzenia sobie?

Jak wspierać Pacjenta(-kę) w rozpoznawaniu swoich trybów i zaspokajaniu potrzeb w konstruktywny sposób?


Zapisy na szkolenie z technik terapii schematu już otwarte!

Zdrowie psychiczne definiujemy w terapii schematu jako umiejętność zaspokajania swoich potrzeb emocjonalnych w zrównoważony i nie raniący dla innych sposób. Uczymy się tego od najmłodszych lat, a umiejętności te utrwalają się w postaci trybu Zdrowego Dorosłego / Zdrowej Dorosłej. Im więcej doświadczaliśmy zdrowej troski i opieki w dzieciństwie, tym łatwiej będzie nam funkcjonować w tym trybie. I odwrotnie – wszelkie braki, zaniedbania czy nadużycia w dzieciństwie to luki w naszej zdrowej, dorosłej części. Zamiast niej rozwijają się wtedy inne części, a nasze uczucia i potrzeby utrwalają się w trybach Wewnętrznego Dziecka.

Zadaniem terapeuty jest uzupełnienie luki w zdrowej dorosłej części Pacjenta, identyfikując i odpowiadając na jej niezaspokojone potrzeby. Brzmi prosto, ale w rzeczywistości jest to duże wyzwanie. Dotarcie do Wewnętrznego Dziecka będzie tym trudniejsze, im trudniej było w przeszłości o zdrowe zaspokojenie jego potrzeb.

Webinar ma na celu przedstawienie etiologii i charakterystyki poszczególnych grup trybów oraz przestawienie narzędzi służących omijaniu i ograniczaniu działania trybów radzenia sobie i obrony.


PROGRAM WEBINARU


1.      Dzieciństwo, potrzeby dziecka i rozwój trybów

·        Przystosowawcze tryby

·        Rozwój nieprzystosowawczych trybów: Wewnętrznego Dziecka, Krytyka, trybów radzenia sobie i obrony

·        Tworzenie podstawowego sformułowania trybów

2.      Charakterystyka trybów radzenia sobie i obrony

·        Tryby unikania

·        Tryb uległości

·        Tryby walki i nadkompensacji

3.      Terapia schematów w praktyce: rozpoznawanie trybów podczas sesji

·        Widoczne przejawy działania trybów w rozmowie, wyobrażeniach, pracy z krzesłami

·        „Mimikra” – tryby udające inne tryby

4.      Terapia schematów w praktyce: jak ograniczać działanie trybów radzenia sobie i obrony?  

·        Dobre praktyki

·        Częste pułapki i jak ich uniknąć

5.      Jak rozwijać u Pacjenta(-ki) umiejętność rozpoznawania trybów?


DLA KOGO?

Webinar kierujemy do wszystkich, którzy wykorzystują lub chcieliby wykorzystywać techniki terapii schematu w swojej pracy zawodowej. Zapraszamy zwłaszcza psychologów i psychoterapeutów różnych nurtów, lekarzy psychiatrów, osoby zatrudnione w pomocy społecznej, ośrodkach wychowawczych, poprawczych i karnych – a także wszystkich kształcących się w wyżej wymienionych kierunkach.

Uwaga! Webinar zalicza godziny praktyk studenckich, stażu. Godziny mogą się sumować, gdy wybierzesz więcej niż jeden webinar. Podbijamy dziennik praktyk przy 5 (lub więcej) ukończonych szkoleniach. Zainteresowanych studentów prosimy o kontakt na: [email protected]

Certyfikat ze szkolenia można użyć do przedłużenia certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej PTTPB. 


Webinar poprowadzi mgr Przemysław Mućko:

Psycholog i psychoterapeuta specjalizujący się w terapii schematu. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze pracy terapeutycznej, dydaktyczno-szkoleniowej i naukowej. Ukończył studia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, po których przez kilka lat pracował naukowo i dydaktycznie w Zakładzie Psychologii Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie w pracy terapeutycznej zdobywał m.in. w praktyce prywatnej i na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych. Szczególnie ważnym obszarem jego pracy jest terapia osób pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych i rodzin z problemem alkoholowym, ofiar przemocy oraz osób z doświadczeniem traumy. Prowadzi bloga „Psychowiedza”, za pośrednictwem którego popularyzuje praktyczną wiedzę z zakresu terapii schematu.

Co zyskam wykupując bilet na szkolenie online?

W cenie zawierają się:

– udział w szkoleniu online „na żywo” – spotkanie odbywa się w pokoju webinarowym ClickMeeting;

– możliwość obejrzenia nagrania 3-godzinnego szkolenia przez 90 dni od daty premiery/zakupu nagrania;

– imienny certyfikat uczestnictwa – szkolenia organizowane w ramach Akademii Terapeuty PsychoMedic.pl są certyfikowane, a certyfikat otrzymują nie tylko osoby, które biorą udział w szkoleniu „na żywo”, ale również te, które korzystają z nagrania archiwalnego;

– zaproszenie do zamkniętej grupy „Społeczność Akademii Terapeuty” na portalu Facebook.

Sprawdź ofertę subskrypcji naszych szkoleń TUTAJ

Sprawdź inne szkolenia Akademii Terapeuty

Masz pytania? 

W razie trudności w dokonaniu płatności, pytań lub wątpliwości prosimy o wiadomość na adres e-mail: [email protected]