JAK POMAGAĆ OFIAROM NARCYSTYCZNYCH RODZICÓW I PARTNERÓW?

Certyfikowane szkolenie online


Termin szkolenia: 15 października 2022 r. (sobota) w godz. 10:00 – 13:00


Jak pracować z osobami dotkniętymi przemocą „narcystycznego” partnera? Czy osoby w związkach z „narcyzami” to dzieci „narcystycznych” rodziców? Jakie techniki terapeutyczne są skuteczne w przypadku ofiar przemocy? Jak pomóc Pacjentowi wyjść z toksycznej relacji?

Narcystyczne zaburzenie osobowości jest przedmiotem zainteresowań wielu specjalistów i budzi duże emocje. Osoby „narcystyczne” – czyli posiadające widoczne cechy tego zaburzenia osobowości – kojarzone są z zapatrzonymi w siebie, samolubnymi i nie szanującymi granic innych osób. Jacy są z kolei, i jak radzą sobie ich życiowi partnerzy, bliscy, przyjaciele, dzieci? 

Istnieje pewna grupa cech wspólnych dla „ofiar narcyzów”: między innymi nadmierne przepraszanie, próby ciągłego i bezskutecznego zadowolenia partnera, lęk przed odrzuceniem, nieufność.

Na szkoleniu z doświadczoną psychoterapeutką lepiej zrozumiesz zjawisko tzw. przemocy narcystycznej w związku romantycznym i rodzinie oraz poznasz techniki terapeutyczne skuteczne w pracy z jej ofiarami. Dowiesz się, jak pomóc wyzwolić się takiej osobie z aktualnej, toksycznej relacji lub spod wpływu negatywnych doświadczeń z przeszłości. Konkretne strategie pracy terapeutycznej zostaną przedstawione na przykładach z praktyki klinicznej Prowadzącej.


Dla kogo?

Na szkolenie serdecznie zapraszamy osoby, które pracują lub planują pracować z osobami z diagnozą zaburzeń osobowości oraz ich bliskimi: psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów, studentów psychologii, pedagogów, pracowników pomocy społecznej. 

Uwaga! Webinar zalicza godziny praktyk studenckich, stażu. Godziny mogą się sumować, gdy wybierzesz więcej niż jeden webinar. Podbijamy dziennik praktyk przy 5 (lub więcej) ukończonych szkoleniach. Zainteresowanych studentów prosimy o kontakt na: [email protected]

Certyfikat ze szkolenia można użyć do przedłużenia certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej PTTPB. Praktyczny program szkolenia

1.  Charakterystyka zjawiska przemocy narcystycznej w związku romantycznym

2.  Charakterystyka zjawiska przemocy narcystycznej w rodzinie

3.  Narcyzm ukryty w związkach romantycznych: jak go rozpoznać?

4.   Charakterystyka sprawcy – osoby z zaburzeniem osobowości narcystycznej/psychopatycznej

5.    Charakterystyka ofiary przemocy narcystycznej w bliskim związku

6.  Techniki pracy z ofiarami przemocy

7.  Przypadki Pacjentów i ich historie.


Szkolenie poprowadzi mgr Ewelina Wysocka

Certyfikowana psychoterapeutka, psycholog oraz certyfikowana Specjalistka Psychoterapii Uzależnień PARPA. Absolwentka 4-letniego szkolenia w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” oraz studiów podyplomowych z zakresu terapii uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Od kilkunastu lat prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową m.in. osób pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, uzależnionych, z diagnozą depresji, zaburzeń lękowych i osobowości. Posiada bogate doświadczenie kliniczne, zdobywane między innymi w dziennym ośrodku zaburzeń nerwicowych oraz w poradniach leczenia uzależnień. Od wielu lat prowadzi grupy psychoterapeutyczne, warsztaty psychoedukacyjne i profilaktyczne. Czytaj więcej…

Co zyskam wykupując bilet na szkolenie online?

W cenie zawierają się:

– udział w szkoleniu online „na żywo” – spotkanie odbywa się w pokoju webinarowym ClickMeeting;

– możliwość obejrzenia nagrania 3-godzinnego szkolenia przez 90 dni od daty otrzymania wiadomości z dostępem do nagrania (wysyłka nastąpi do 22 października włącznie);

– imienny certyfikat uczestnictwa – szkolenia organizowane w ramach Akademii Terapeuty PsychoMedic.pl są certyfikowane, a certyfikat otrzymują nie tylko osoby, które biorą udział w szkoleniu „na żywo”, ale również te, które korzystają z nagrania archiwalnego;

– zaproszenie do zamkniętej grupy „Społeczność Akademii Terapeuty” na portalu Facebook.

Sprawdź inne szkolenia Akademii Terapeuty

Masz pytania? 

W razie trudności w dokonaniu płatności, pytań lub wątpliwości prosimy o wiadomość na adres e-mail: [email protected]