INTERWENCJA KRYZYSOWA I PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY

W SYTUACJI WYSTĘPOWANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Certyfikowane szkolenie online


Premiera szkolenia miała miejsce 13 listopada 2021 r.
Przemoc w rodzinie to zjawisko wielowymiarowe. Choć specjalista od zdrowia psychicznego nigdy nie powinien dawać na przemoc przyzwolenia i zawsze powinien dążyć do tego, aby zapewnić wsparcie i bezpieczeństwo osobom nią dotkniętym, to nie może również zapominać, że sytuacja przemocy rzadko kiedy jest zerojedynkowa. 

Zdarza się, że przemoc nie jest stosowana przez jedną osobę w rodzinie, a przez kilku lub wręcz wszystkich jej członków – gdy w systemie utrwalił się taki wzorzec komunikacji. Osoby stosującej przemoc nie należy także postrzegać w roli „oprawcy” czy „kata”: za jej stosowaniem leży najczęściej brak zasobów do rozwiązywania konfliktów w inny sposób lub np. doświadczenia z domu rodzinnego, gdzie przemoc była „normalnym” sposobem dyscyplinowania dzieci. 

W sytuacji przemocy w rodzinie pomocy potrzebują więc wszyscy jej członkowie. Bez profesjonalnego wsparcia nie będą w stanie zrozumieć, dlaczego przemoc jest niedopuszczalna, jak również odbudować poczucia bezpieczeństwa i wprowadzić w rodzinie pożądanej zmiany. Specjalista pracujący z rodziną z problemem przemocy – aby móc skutecznie jej pomóc – musi natomiast charakteryzować się nie tylko rozległą wiedzą (także na temat stosowanych w sytuacji przemocy procedur), ale i dojrzałą postawą, umożliwiającą zachowanie neutralności i trzymanie własnych emocji na wodzy.


Dla kogo?

Nasz warsztat stworzyliśmy z myślą o wszystkich przyszłych i obecnych specjalistach, którzy przygotowują się do pracy z Pacjentami indywidualnymi i rodzinami uwikłanymi w przemoc, lub chcą rozwinąć swoje kompetencje w tym obszarze. Program szkolenia jest dostosowany do potrzeb i możliwości reprezentantów wszelkich zawodów, które mogą wiązać się z kontaktem z osobami uwikłanymi w przemoc: psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, nauczycieli, pracowników ośrodków wychowawczych, poprawczych i karnych, pracowników opieki społecznej, lekarzy oraz wszystkich osób kształcących się w wyżej wymienionych kierunkach.

Uwaga! Webinar zalicza godziny praktyk studenckich, stażu. Godziny mogą się sumować, gdy wybierzesz więcej niż jeden webinar. Podbijamy dziennik praktyk przy 5 (lub więcej) ukończonych szkoleniach. Zainteresowanych studentów prosimy o kontakt na: [email protected]

Certyfikat ze szkolenia można użyć do przedłużenia certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej PTTPB. 


Praktyczny program szkolenia

1. Ogólna problematyka przemocy w rodzinie (czym jest przemoc, jakie są rodzaje przemocy, czym różni się przemoc i agresja);

2. Objawy obserwowane u osób dotkniętych przemocą;

3. Podstawowe kroki postępowania interwencyjnego w sytuacji wystąpienia przemocy w rodzinie: zdefiniowanie problemu, zapewnienie bezpieczeństwa, wspieranie, działania interwencyjne;

4. Procedura Niebieskiej Karty – jak wygląda i co każdy specjalista powinien o niej wiedzieć.


Szkolenie prowadziła mgr Joanna Sielska

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, superwizorka terapii CBT i dialogu motywującego, interwentka kryzysowa oraz absolwentka szeregu szkoleń z zakresu pracy z osobami dotkniętymi przemocą. W Klinikach PsychoMedic prowadzi interwencje kryzysowe, terapię indywidualną oraz superwizję dla terapeutów. Zawodowo jest także związana z Warszawskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej oraz Centrum Praw Kobiet. Czytaj więcej…

Co zyskam wykupując dostęp do szkolenia?

W cenie zawierają się:

– nagranie 3-godzinnego szkolenia przez 90 dni od daty otrzymania wiadomości z dostępem do nagrania;

– imienny certyfikat uczestnictwa – szkolenia organizowane w ramach Akademii Terapeuty PsychoMedic.pl są certyfikowane, a certyfikat otrzymują nie tylko osoby, które biorą udział w szkoleniu „na żywo”, ale również te, które korzystają z nagrania archiwalnego;

– zaproszenie do zamkniętej grupy „Społeczność Akademii Terapeuty” na portalu Facebook.


POZNAJ OPINIE UCZESTNIKÓW


„Bardzo dobry kurs. Mnóstwo istotnych informacji.
Kompetentny i doświadczony wykładowca.”
Anna U
UCZESTNICZKA SZKOLENIA
„Merytorycznie, zwięźle i konkretnie. Na pierwszy rzut oka widać, że prowadząca posiada bogate doświadczenie w obszarze interwencji kryzysowej. Dziękuję!”
UCZESTNICZKA SZKOLENIA
„Wiele przykładów z praktyki. Specjalistka odpowiadała na pytania na bieżąco, co pomagało rozwiać ewentualne wątpliwości.”
UCZESTNIK SZKOLENIA
„Wiedza i praktyka na najwyższym poziomie.”
MAGDA
UCZESTNICZKA SZKOLENIA
Zapoznaj się z materiałami udostępnianymi w wydarzeniu na Facebooku.


Sprawdź inne szkolenia Akademii Terapeuty

Masz pytania? 

W razie trudności w dokonaniu płatności, pytań lub wątpliwości prosimy o wiadomość na adres e-mail: [email protected]