TECHNIKI DBT W TERAPII BORDERLINE I TRUDNOŚCI INTERPERSONALNYCH

Certyfikowane szkolenie online


Premiera szkolenia miała miejsce 16 lipca 2022 r.
Jak pracować z Pacjentami nad najczęstszymi trudnościami, jakie zgłaszają w gabinecie? Jakie techniki można wykorzystać, aby pomóc im lepiej funkcjonować w relacjach i radzić sobie z emocjami? Zapisz się na webinarium w 100% oparte na praktycznej wiedzy, konkretnych rozwiązaniach i przykładach z praktyki klinicznej.

Odpowiedzi na powyższe pytania niosą założenia terapii dialektyczno-behawioralnej. Nurt, który zapoczątkował tak zwaną trzecią falę CBT, łączy w sobie najbardziej skuteczne techniki terapii poznawczo-behawioralnej z treningiem uważności, samoakceptacji i umiejętności intra- oraz interpersonalnych. Określenie „dialektyczna” jest natomiast związana z podstawowym zadaniem terapeuty DBT, jakim jest łączenie przeciwności: bezwarunkowe akceptowanie Pacjenta przy jednoczesnym zachęcaniu go i wspieraniu w dążeniu do zmiany, która ma złagodzić doświadczane przez niego cierpienie psychiczne. 

Nurt DBT jest szczególnie polecany w terapii osób z zaburzeniem osobowości typu borderline. Udowodniono, że jego techniki zmniejszają tendencje samobójcze i autodestrukcyjne tych Pacjentów, a także pomagają im lepiej funkcjonować na co dzień. Metody DBT można jednak z powodzeniem wykorzystywać także w tworzeniu planów pomocy psychologicznej dla osób zgłaszających szeroko pojęte trudności w radzeniu sobie z emocjami, w relacji ze sobą i z innymi ludźmi. 


Dla kogo?

Na szkolenie zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani sposobem myślenia i technikami nurtu dialektyczno-behawioralnego oraz chcieliby je wykorzystać w swojej praktyce zawodowej. Zapraszamy psychologów i studentów psychologii, psychoterapeutów oraz słuchaczy szkół terapii wszystkich nurtów, lekarzy psychiatrów i wszystkie osoby stykające się w swojej pracy z Pacjentami doświadczającymi zaburzeń osobowości, tendencji autodestrukcyjnych czy problemów w relacjach z innymi ludźmi.

Uwaga! Webinar zalicza godziny praktyk studenckich, stażu. Godziny mogą się sumować, gdy wybierzesz więcej niż jeden webinar. Podbijamy dziennik praktyk przy 5 (lub więcej) ukończonych szkoleniach. Zainteresowanych studentów prosimy o kontakt na: [email protected]

Certyfikat ze szkolenia można użyć do przedłużenia certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej PTTPB. 

 

Praktyczny program szkolenia

Uczestnicy poznają konkretne techniki, które każdy psycholog i terapeuta może stosować w pracy z Pacjentami:

– doświadczającymi trudności w relacjach z innymi ludźmi;

– wchodzącymi w destrukcyjne związki;

– mającymi trudności ze zrozumieniem własnych emocji i ich nazywaniem;

– reagującymi impulsywnie, mającymi trudności z samokontrolą;

– dla których doświadczanie negatywnych emocji jest źródłem cierpienia;

– rozładowującymi napięcie w sposób autodestrukcyjny.


Każda z technik omówiona będzie na przykładzie konkretnego przypadku klinicznego.

Przedstawione zostaną techniki związane z:

– Tzw. Analizą brakujących ogniw;

– Uważnością i byciem „tu i teraz”;

– Skutecznością interpersonalną;

– Kształtowaniem umiejętności budowania relacji i kończenia relacji destrukcyjnych;

– Nauką regulacją emocji, opanowywaniem trudnych emocji;

– Nauką tolerancji dolegliwości psychicznych;

– Treningiem umiejętności przetrwania kryzysu;

– Terapią uzależnień behawioralnych w nurcie DBT;

– Treningiem akceptacji rzeczywistości. 


Szkolenie poprowadzi Izabela Budzyńska

Psychoterapeutka i terapeutka schematów. W swojej pracy terapeutycznej opiera się przede wszystkim na technikach nurtu poznawczo-behawioralnego, dialektyczno-behawioralnego i ST (terapii schematów). Bliskie są jej również niektóre aspekty myślenia psychodynamicznego. Na co dzień pracuje z dorosłymi Pacjentami doświadczającymi m.in. tendencji do samouszkodzeń i zachowań samobójczych, zaburzeń osobowości, zachowania czy odżywiania się. Szkoli rodziców i nauczycieli z zakresu rozumienia emocji własnych oraz dzieci.  Czytaj więcej…

Co zyskam wykupując dostęp do szkolenia?

W cenie zawierają się:

– nagranie 3-godzinnego szkolenia przez 90 dni od daty otrzymania wiadomości z dostępem do nagrania (wysyłka nastąpi do 23 lipca włącznie);

– imienny certyfikat uczestnictwa – szkolenia organizowane w ramach Akademii Terapeuty PsychoMedic.pl są certyfikowane, a certyfikat otrzymują nie tylko osoby, które biorą udział w szkoleniu „na żywo”, ale również te, które korzystają z nagrania archiwalnego;

– zaproszenie do zamkniętej grupy „Społeczność Akademii Terapeuty” na portalu Facebook.

Zapoznaj się z materiałami udostępnianymi w wydarzeniu na Facebooku.


Sprawdź inne szkolenia Akademii Terapeuty

Masz pytania? 

W razie trudności w dokonaniu płatności, pytań lub wątpliwości prosimy o wiadomość na adres e-mail: [email protected]