DIAGNOZA AUTYZMU Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI PSYCHOLOGICZNYCH


Termin szkolenia: 21 stycznia 2023 r. (sobota) w godz. 10:00 – 13:00
Na szkoleniu dowiesz się, jakie testy najczęściej wykorzystuje się przy diagnostyce autyzmu i na jakie wyniki Pacjentów zwrócić szczególną uwagę. 


Przegląd testów psychologicznych, które są przydatne w diagnozie autyzmu, obejmie m.in. protokół ADOS-2: tzw. złoty standard diagnozy. To narzędzie ułatwia ocenę występowania objawów spektrum autyzmu podczas wizyty gabinetowej, gdzie Pacjent nie zawsze ma warunki do tego, aby w pełni „zaprezentować” swoje zachowanie. 

Ważnym aspektem w diagnostyce spektrum autyzmu jest również ocena możliwości intelektualnych i określenie profilu zdolności poznawczych. Ocena poziomu funkcjonowania intelektualnego jest w obecnych klasyfikacjach, DSM-5 i ICD-11, warunkiem koniecznym do postawienia rozpoznania. 

PRAKTYCZNY PROGRAM 

1. Zaburzenia ze spektrum autyzmu – w najnowszej klasyfikacji ICD 11 i DSM V.

2. Wykorzystanie poszczególnych narzędzi diagnostycznych w ocenie objawów osiowych zaburzeń ze spektrum autyzmu, w tym omówienie budowy i stosowania tzw. złotego standardu diagnozy – protokołu ADOS – 2 (budowa, procedura i specyfika narzędzia). Omówione zostaną również niektóre próby wybranych testów na inteligencję, które ułatwiają ocenę specyficznego profilu poznawczego osoby w spektrum autyzmu. 

Uwaga❗️ Podczas szkolenia obejrzysz autentyczne nagrania z badań psychologicznych przy wykorzystaniu omawianych narzędzi.

3. Omówienie obserwacji i wywiadu jako ważnych elementów diagnozy.

DLA KOGO?

Na szkolenie serdecznie zapraszamy studentów psychologii, psychologów, specjalistów psychologii klinicznej oraz psychologów-diagnostów, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu. 

Uwaga! Udział w szkoleniu nie jest równoznaczny ze zdobyciem uprawnień do posługiwania się protokołem ADOS-2. Nie zastępuje szczegółowego szkolenia z zakresu ADOS-2. 

Uwaga! Webinar zalicza godziny praktyk studenckich, stażu. Godziny mogą się sumować, gdy wybierzesz więcej niż jeden webinar. Podbijamy dziennik praktyk przy 5 (lub więcej) ukończonych szkoleniach. Zainteresowanych studentów prosimy o kontakt na: [email protected]

Certyfikat ze szkolenia można użyć do przedłużenia certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej PTTPB. 

Szkolenie poprowadzi mgr Martyna Czopowicz

Diagnostka całościowych zaburzeń rozwojowych, neuropsycholożka, psycholożka dziecięca, przeszkolona w stosowaniu narzędzia ADOS-2 w 2019 roku przez dr n.med. Izabelę Chojnicką, międzynarodowego, niezależnego Trenera ADOS-2. Ma bogate doświadczenie w pracy z neuronietypowymi dziećmi, które zdobywała m.in. w Centrum Wczesnej Interwencji „Krok po Kroku”, Fundacji SYNAPSIS i licznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Obecnie podczas specjalizacji medycznej z psychoterapii poznawczo - behawioralnej dzieci i młodzieży prowadzonej przez Centrum CBT. Zasiada również w komisjach orzekających o potrzebie kształcenia specjalnego. W PsychoMedic szkoli przyszłych i obecnych specjalistów – prowadzi staż „Psycholog-praktyk dziecięcy”, szkolenia z zakresu poradnictwa psychologicznego dla dzieci i młodzieży oraz kursy poświęcone diagnozie i terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. 

Co zyskam wykupując bilet na szkolenie online?

W cenie zawierają się:

– udział w szkoleniu online „na żywo” – spotkanie odbywa się w pokoju webinarowym ClickMeeting;

– możliwość obejrzenia nagrania 3-godzinnego szkolenia przez 90 dni od daty premiery/zakupu nagrania;

– imienny certyfikat uczestnictwa – szkolenia organizowane w ramach Akademii Terapeuty PsychoMedic.pl są certyfikowane, a certyfikat otrzymują nie tylko osoby, które biorą udział w szkoleniu „na żywo”, ale również te, które korzystają z nagrania archiwalnego;

– zaproszenie do zamkniętej grupy „Społeczność Akademii Terapeuty” na portalu Facebook.

Sprawdź ofertę subskrypcji naszych szkoleń TUTAJ

Sprawdź inne szkolenia Akademii Terapeuty

Masz pytania? 

W razie trudności w dokonaniu płatności, pytań lub wątpliwości prosimy o wiadomość na adres e-mail: [email protected]