KANNABINOIDY W PSYCHIATRII - NAJNOWSZE STANDARDY I KIERUNKI DALSZYCH BADAŃ

Certyfikowane szkolenie online


Termin szkolenia: 30 marca 2023 r. (czwartek) w godz. 18:00 – 20:00
Szkolenie poprowadzą:

PSYCHIATRA: Dr hab. n. med. Anna Klimkiewicz

Jest lekarką, specjalistką psychiatrii, adiunktem w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Na co dzień zajmuje się konsultowaniem pacjentów w Szpitalu Nowowiejskim oraz Klinice PsychoMedic, kształceniem studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także prowadzeniem badan naukowych – głównie w obszarze uzależnień i powikłań psychiatrycznych po COVID-19. Jest Prezesem elektem Polskiego Towarzystwa Medycznej Marihuany i Leków Kannabinoidowych oraz autorką licznych artykułów naukowych, opracowań, podręczników i broszur w dziedzinie psychiatrii. Jest redaktorem naukowym i współautorem kompendium wiedzy o potencjale leczniczym kannabinoidów - „Konopie i medyczne zastosowanie kannabinoidów – praktyczne rekomendacje”.

Tematem wystąpienia będzie miejsce kannabinoidów w psychiatrii. Omówione zostaną wyniki dotychczasowych badań dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa medycznej marihuany, delta-9 – tetrahydrokannabinolu i kannabidiolu w leczeniu szeregu zaburzeń i trudności psychicznych. Przedstawione zostaną przede wszystkim wyniki metaanaliz w tych obszarach, a ponadto informacje o potencjalnych zagrożeniach (potencjał uzależniający, stosowanie nielegalnych preparatów konopi w celu tzw. samoleczenia.)


PSYCHOLOG: Izabela Słoniewska

Psycholog i certyfikowana psychoterapeutka z ponad piętnastoletnim doświadczeniem. Studia wyższe w zakresie psychologii ukończyła na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Posiada certyfikaty psychoterapeuty: indywidualnego i grupowego uzyskane w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztуw”, posiadającym atest Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz European Group Analytic Training Institutions Network (EGATIN). Jest certyfikowanym specjalistą z zakresu psychoterapii oraz ukończyła szkolenie z interwencji kryzysowej. Pracuje w nurcie psychodynamicznym i specjalizuje się w terapii zaburzeń nerwicowych, lękowych, zaburzeń osobowości. Jako psycholog wspуłpracowała zawodowo z Wojskiem Polskim i posiada doświadczenie w pracy z osobami w kryzysie pozostającymi pod wpływem czynnikуw wywołujących silny stres. Posiada wieloletnią praktykę pracy z pacjentami po traumie, z PTSD. Posiada bogate doświadczenie zawodowe – obejmuje ono między innymi pracę w Warszawskim Towarzystwie Dobroczynności, Mazowieckim Towarzystwie „Powrуt z U”, Wojsku Polskim oraz SZPZLO Warszawa Praga-Północ.

Tematem wystąpienia będą psychologiczne kompetencje w pracy lekarza.

Całe wystąpienie skupione będzie wokół budowania relacji z pacjentem, przede wszystkim w kontekście zmotywowania go do podjęcia leczenia, gdzie kluczowa jest odpowiednia i skuteczna komunikacja. W odniesieniu do relacji na linii lekarz-pacjent przedstawione zostaną najczęstsze błędy komunikacyjne i możliwości zastąpienia niewłaściwych sformułowań na asertywne komunikaty.
Co zyskam wykupując bilet na szkolenie online?

W cenie zawierają się:

– możliwość obejrzenia nagrania 2-godzinnego szkolenia przez 90 dni od daty premiery/zakupu nagrania;

– imienny certyfikat uczestnictwa – szkolenia organizowane w ramach Akademii Terapeuty PsychoMedic.pl są certyfikowane, a certyfikat otrzymują nie tylko osoby, które biorą udział w szkoleniu „na żywo”, ale również te, które korzystają z nagrania archiwalnego;

– zaproszenie do zamkniętej grupy „Społeczność Akademii Terapeuty” na portalu Facebook.

Uwaga! Webinar zalicza godziny praktyk studenckich, stażu. Godziny mogą się sumować, gdy wybierzesz więcej niż jeden webinar. Podbijamy dziennik praktyk przy 5 (lub więcej) ukończonych szkoleniach. Zainteresowanych studentów prosimy o kontakt na: [email protected]

Certyfikat ze szkolenia można użyć do przedłużenia certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej PTTPB. 

Sprawdź ofertę subskrypcji naszych szkoleń TUTAJ


Sprawdź inne szkolenia Akademii Terapeuty

Masz pytania? 

W razie trudności w dokonaniu płatności, pytań lub wątpliwości prosimy o wiadomość na adres e-mail: [email protected]