PRZEMOC, WYKLUCZENIE RÓWIEŚNICZE:

JAK PRACOWAĆ Z DZIECKIEM I RODZICEM?

Certyfikowane szkolenie online


Termin szkolenia: 25 maja 2023 r. (czwartek) w godz. 18:00 – 21:00
Co zwiększa ryzyko wystąpienia przemocy rówieśniczej? Czy można jej przeciwdziałać?


Jak może przejawiać się przemoc rówieśnicza? Co powinno wzbudzić czujność psychologa, psychoterapeuty, pedagoga?


Jak mądrze wspierać dziecko doświadczające przemocy rówieśniczej?


Zapisz się na szkolenie:

Przemoc rówieśnicza - pomimo dużej świadomości problemu, szeroko zakrojonych działań profilaktycznych i psychoedukacyjnych - nadal dotyka ogromne grono dzieci i młodzieży.

W grupie młodzieży powyżej 13. roku życia:

 • około 60% doświadczyło przemocy rówieśniczej;
 • co trzeci pytany potwierdza, że doświadczył przemocy rówieśniczej w ciągu ostatniego roku;
 • aż 41% zgłaszanych przypadków to przemoc fizyczna;
 • nierzadkie są także doświadczenia przemocy rówieśniczej podczas randki i w związku oraz doświadczenia cyberprzemocy (agresji elektronicznej). *

To, jakim aspektem przeciwdziałania przemocy zajmujesz się lub będziesz zajmował(a) się w pracy, zależy od konkretnego zawodu i miejsca zatrudnienia. Ważne jednak, abyś miał(a) kompleksową wiedzę na temat przemocy rówieśniczej - sposobów jej zapobiegania, rozpoznawania, interweniowania w sytuacji przemocy oraz łagodzenia jej skutków. To pozwoli Ci reagować na przemoc we właściwy sposób i we właściwym momencie, a także efektywnie współpracować z innymi specjalistami na rzecz dzieci dotkniętych przemocą.

*Makaruk, K. (2017). Przemoc rówieśnicza. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 16(1), 214-231.


PRAKTYCZNY PROGRAM 
 • Czym jest, a czym nie jest przemoc rówieśnicza? Formy i rodzaje przemocy;
 • Skala zjawiska;
 • Czynniki ryzyka dla wystąpienia przemocy rówieśniczej;
 • Pierwsze spotkanie z dzieckiem doświadczającym przemocy - jak nawiązać kontakt i jak wesprzeć dziecko?
 • Jakie działania podjąć, aby przeciwdziałać dalszej przemocy?
 • Łagodzenie skutków przemocy: interwencje terapeutyczne w pracy z dzieckiem z doświadczeniem przemocy rówieśniczej;
 • Jak pracować z rodzicem dziecka doświadczającego przemocy rówieśniczej?


DLA KOGO?

Na webinar zapraszamy wszystkich, którzy pracują lub planują pracować z dziećmi i młodzieżą: psychologów, psychoterapeutów różnych nurtów, pedagogów, oligofrenopedagogów, nauczycieli, pozostałych pracowników oświaty, trenerów umiejętności społecznych, osoby zatrudnione w domach dziecka, centrach wspierania rodzin, ośrodkach wychowawczych i poprawczych - a także wszystkich kształcących się w wyżej wymienionych kierunkach. 

Uwaga! Webinar zalicza godziny praktyk studenckich, stażu. Godziny mogą się sumować, gdy wybierzesz więcej niż jeden webinar. Podbijamy dziennik praktyk przy 5 (lub więcej) ukończonych szkoleniach. Zainteresowanych studentów prosimy o kontakt na: [email protected]

Certyfikat ze szkolenia można użyć do przedłużenia certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej PTTPB. 

Szkolenie poprowadzi mgr Joanna Klocek:

Dyplomowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, psycholożka, seksuolożka. Absolwentka Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS oraz całościowego, 4,5 letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Fundacji Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii w Warszawie. Od kilkunastu lat współpracuje z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Edukuje przyszłych i obecnych specjalistów, prowadząc liczne szkolenia, wykłady i warsztaty z zakresu przemocy rówieśniczej i innych form przemocy wobec dzieci i młodzieży. Prowadzi indywidualne wsparcie psychologiczne i psychoterapię dla dzieci i młodzieży doświadczających m.in. przemocy rówieśniczej i różnego rodzaju nadużyć, kryzysów życiowych, depresji, zaburzeń lękowych i pourazowych.

Co zyskam wykupując bilet na szkolenie online?

W cenie zawierają się:

– udział w szkoleniu online „na żywo” – spotkanie odbywa się w pokoju webinarowym ClickMeeting;

– możliwość obejrzenia nagrania 3-godzinnego szkolenia przez 90 dni od daty premiery/zakupu nagrania;

– imienny certyfikat uczestnictwa – szkolenia organizowane w ramach Akademii Terapeuty PsychoMedic.pl są certyfikowane, a certyfikat otrzymują nie tylko osoby, które biorą udział w szkoleniu „na żywo”, ale również te, które korzystają z nagrania archiwalnego;

– zaproszenie do zamkniętej grupy „Społeczność Akademii Terapeuty” na portalu Facebook.

Sprawdź ofertę subskrypcji naszych szkoleń TUTAJ

Sprawdź inne szkolenia Akademii Terapeuty

Masz pytania? 

W razie trudności w dokonaniu płatności, pytań lub wątpliwości prosimy o wiadomość na adres e-mail: [email protected]