MAŁE I DUŻE KOBIETY W SPEKTRUM AUTYZMU: OBRAZ KLINICZNY, DIAGNOZA, TERAPIA

Certyfikowane szkolenie online


Premiera szkolenia miała miejsce 9 kwietnia 2022 r.
Jaki wpływ ma płeć na zachowanie i objawy doświadczane przez osobę na spektrum autyzmu? Jak różnice w neuropsychologicznym i poznawczym profilu układu nerwowego kobiet wpływają na diagnozę i terapię ASD?

Dzięki udziałowi w naszym szkoleniu poznasz i zrozumiesz sytuację oraz specyficzne trudności, z jakimi zmagają się dziewczynki i kobiety w spektrum autyzmu. Dowiesz się, na jakie przeszkody możesz natrafić w trakcie diagnozy i terapii kobiety z podejrzeniem ASD, która trafi do Twojego gabinetu, a także – jak te przeszkody pokonywać i jak skutecznie pracować z taką Pacjentką.

Dlaczego warto skorzystać z nagrania szkolenia?

Pomimo poszerzającej się wiedzy na temat przyczyn autyzmu, wciąż nie potrafimy ich wyjaśnić. Wpływ płci na zachowanie osoby w spektrum pozostaje jeszcze bardziej tajemniczym zagadnieniem. Dotychczasowy profil diagnostyczny autyzmu wypracowano bowiem na podstawie fenotypu męskiego. Pomimo badań, które wskazują na znaczne różnice w tzw. profilach neurologicznych mózgu w zależności od płci, wciąż nie wyodrębniono odrębnych profili neuropsychologicznych i poznawczych dla autystycznych mężczyzn i autystycznych kobiet.

Obecnie wielu badaczy zwraca uwagę na fakt, że wyodrębnienie profilu męskiego i żeńskiego jest konieczne w celu podniesienia skuteczności diagnozowania i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu u kobiet. Autyzm rozwija się bowiem u kobiet znacznie częściej, niż jeszcze niedawno szacowano, ale sposób, w jaki się uzewnętrznia oraz niewystarczająca wiedza w tym obszarze powodują, że nie zawsze jest rozpoznawany. Już małe dziewczynki w spektrum uczą się dostosowywać do wymogów społecznych i naśladować akceptowalne społecznie zachowania, przez co latami pozostają niezauważone ze swoimi trudnościami.


Dla kogo?

Na szkolenie serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką diagnozy, terapii i pomocy psychologicznej dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu: ambitnych studentów psychologii, pedagogiki, medycyny i kierunków pokrewnych, psychoterapeutów, lekarzy psychiatrów, nauczycieli, pracowników pomocy społecznej, domów dziennego pobytu/wsparcia, środowiskowych domów samopomocy i innych.

Uwaga! Webinar zalicza godziny praktyk studenckich, stażu. Godziny mogą się sumować, gdy wybierzesz więcej niż jeden webinar. Podbijamy dziennik praktyk przy 5 (lub więcej) ukończonych szkoleniach. Zainteresowanych studentów prosimy o kontakt na: [email protected]

Certyfikat ze szkolenia można użyć do przedłużenia certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej PTTPB. 


Praktyczny program szkolenia

Podczas webinarium zostały poruszone następujące zagadnienia:

1. Dysproporcja płci w autyzmie – dlaczego ASD nadal uważa się za “domenę” chłopców i mężczyzn?

2. Znaczenie otrzymania diagnozy dla dziewczynek i kobiet w spektrum autyzmu;

3. “Kobiecy” obraz objawów ze spektrum: funkcjonowanie w relacjach międzyludzkich, ograniczone wzorce aktywności i zainteresowań;

4. Jak przejawia się tzw. niedopasowanie społeczne kobiet w spektrum?

5. Mechanizmy kompensacyjne/maskujące stosowane przez kobiety nieneurotypowe;

6. Kształtowanie się tożsamości płciowej na spektrum autyzmu, niezgodność płciowa u osób neuroatypowych;

7. Trudności w diagnozowaniu ASD u dziewczynek i kobiet;

8. Terapia kobiet w spektrum autyzmu.


Szkolenie poprowadziła mgr Renata Sikorska

Doświadczona psycholog i diagnostka całościowych zaburzeń rozwojowych, terapeutka poznawczo-behawioralna, certyfikowana terapeutka kognitywna Metody Instrumental Enrichment. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju, interwencji kryzysowej, Integracji Sensorycznej, Stosowanej Analizy Zachowania. Ukończyła całościowe dwustopniowe szkolenie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Ma ogromne doświadczenie w pracy diagnostyczno-terapeutycznej, zdobyte w placówkach specjalnych i specjalistycznych ośrodkach. W poradniach PsychoMedic prowadzi diagnozę i terapię dzieci i młodzieży doświadczających wszelkiego rodzaju trudności psychicznych. Udziela także wsparcia Rodzicom doświadczającym trudności w wychowaniu i kryzysów rodzinnych. Czytaj więcej…

Co zyskam wykupując dostęp do szkolenia?

W cenie zawierają się:

– możliwość obejrzenia nagrania 3-godzinnego szkolenia przez 90 dni od daty otrzymania wiadomości z dostępem do nagrania;

– certyfikat uczestnictwa – szkolenia organizowane w ramach Akademii Terapeuty PsychoMedic.pl są certyfikowane, a certyfikat otrzymują nie tylko osoby, które biorą udział w szkoleniu „na żywo”, ale również te, które korzystają z nagrania archiwalnego;

– zaproszenie do zamkniętej grupy „Społeczność Akademii Terapeuty” na portalu Facebook.


OBEJRZYJ ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

POZNAJ OPINIE UCZESTNIKÓW


Wiedza, fachowość i kompetencje prowadzącej.
UCZESTNICZKA SZKOLENIA
Atutem szkolenia była szczegółowa wiedza poparta doświadczeniem oraz wysoka komunikatywność prowadzącej. Bardzo ciekawe, specjalistyczne szkolenie.”
UCZESTNICZKA SZKOLENIA
Zapoznaj się z materiałami udostępnianymi w wydarzeniu na Facebooku.


Sprawdź inne szkolenia Akademii Terapeuty

Masz pytania? 

W razie trudności w dokonaniu płatności, pytań lub wątpliwości prosimy o wiadomość na adres e-mail: [email protected]