DBT W TERAPII ZABURZEŃ OSOBOWOŚCI I TRUDNOŚCI INTERPERSONALNYCH - NIEZBĘDNE TECHNIKI DLA KAŻDEGO PSYCHOLOGA I TERAPEUTY

Certyfikowane szkolenie online


Termin szkolenia: 22 czerwca 2023 r. (czwartek) w godz. 18:00 – 21:00
Jak wspierać Pacjenta(-kę) w budowaniu zdrowych relacji z innymi ludźmi i samym sobą? 


Czego potrzebują nasi Pacjenci, aby skutecznie regulować emocje i nie działać impulsywnie? 


Co można zrobić, aby pomóc Pacjentowi(-ce) w budowaniu odporności psychicznej i tolerancji na dolegliwości psychiczne? 


Odpowiedzi na wszystkie te pytania przynoszą założenia i techniki terapii dialektyczno-behawioralnej DBT. Zapisz się na szkolenie i wykorzystuj je w codziennej pracy!

Nurt terapii dialektyczno-behawioralnej należy do nurtów tzw. trzeciej fali CBT. Przez wielu specjalistów jest uważany za przełom w terapii osób z trudnościami w regulacji emocji, trudnościami interpersonalnymi oraz zaburzeniami osobowości - zwłaszcza typu borderline. Model terapii DBT został opracowany przez wybitną psycholożkę Marshę Linehan, która połączyła wiedzę kliniczną ze swoim życiowym doświadczeniem jako osoby dotkniętej zaburzeniem BPD, zmagającej się przez wiele lat z tendencjami autodestrukcyjnymi i wielokrotnie hospitalizowanej. 

Kluczowymi zaletami podejścia DBT jest:

  • zgodność z założeniami praktyki psychologicznej opartej na dowodach (EBPP) i uznanych teorii biopsychospołecznych; 
  • jasne określenie roli i zadań Pacjenta(-ki) oraz terapeuty(-ki);
  • zestaw technik dla Pacjenta(-ki), które może wdrożyć w życie niezależnie od swojego wieku i indywidualnych możliwości, aby szybko i znacząco złagodzić przeżywane dolegliwości. 

Udział w webinarze przygotuje Cię do konceptualizacji przypadku w ujęciu dialektyczno-behawioralnym i prowadzenia tzw. treningu umiejętności DBT w toku psychoterapii lub sesji pomocy psychologicznej. 


PRAKTYCZNY PROGRAM  

1.     Konceptualizacja przypadku: odegranie wywiadu z Pacjentem(-ką)

2.     Biospołeczna teoria dysregulacji emocji i jej zastosowanie w terapii DBT

3.     Analiza łańcuchowa zachowania problemowego

4.     Techniki służące wypracowaniu tzw. skuteczności interpersonalnej: 

- osiąganie celów w relacjach

- podtrzymywanie relacji

- zachowanie szacunku do siebie

5.     Techniki służące wypracowaniu umiejętności regulacji emocji:

- działanie przeciwstawne do bieżącej emocji

- rozwiązywanie problemów

- zmniejszenie podatności na “umysł emocjonalny”

6.     Techniki służące wypracowaniu tolerancji na dolegliwości psychiczne:

- technika STOP

- umiejętności TIP – opanowanie skrajnego pobudzenia

- umiejętności ACCEPTS – odwracanie uwagi. 


DLA KOGO?

Na szkolenie zapraszamy wszystkich zainteresowanych technikami terapii DBT oraz możliwościami wykorzystania treningu umiejętności DBT w praktyce zawodowej i w życiu prywatnym. Szczególnie ciepło zapraszamy psychologów i psychoterapeutów różnych nurtów, lekarzy psychiatrów i pozostałych specjalności, asystentów zdrowienia, pedagogów, oligofrenopedagogów i nauczycieli, osoby zatrudnione w pomocy społecznej, ośrodkach wychowawczych, poprawczych i karnych - a także wszystkich kształcących się w wyżej wymienionych kierunkach. 

Uwaga! Webinar zalicza godziny praktyk studenckich, stażu. Godziny mogą się sumować, gdy wybierzesz więcej niż jeden webinar. Podbijamy dziennik praktyk przy 5 (lub więcej) ukończonych szkoleniach. Zainteresowanych studentów prosimy o kontakt na: [email protected]

Certyfikat ze szkolenia można użyć do przedłużenia certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej PTTPB.

Webinar poprowadzi mgr Izabela Budzyńska

Pedagożka i psychoterapeutka z 25-letnim doświadczeniem w pracy z Pacjentami. W swojej pracy wykorzystuje przede wszystkim założenia i techniki terapii dialektyczno-behawioralnej oraz terapii schematu. Jest w trakcie certyfikacji na psychoterapeutkę w nurcie psychodynamicznym (w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym) oraz poznawczo-behawioralnym (w Studium Psychoterapii Interego). Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas wielu lat pracy w prywatnych gabinetach oraz na Oddziale Całodobowym i Oddziale Dziennym Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Prowadzi również szkolenia dla wychowawców i rodziców, wspierając ich w codziennych kontaktach z młodzieżą. 


Co zyskam wykupując bilet na szkolenie online?

W cenie zawierają się:

– udział w szkoleniu online „na żywo” – spotkanie odbywa się w pokoju webinarowym ClickMeeting;

– możliwość obejrzenia nagrania 3-godzinnego szkolenia przez 90 dni od daty premiery/zakupu nagrania;

– imienny certyfikat uczestnictwa – szkolenia organizowane w ramach Akademii Terapeuty PsychoMedic.pl są certyfikowane, a certyfikat otrzymują nie tylko osoby, które biorą udział w szkoleniu „na żywo”, ale również te, które korzystają z nagrania archiwalnego;

– zaproszenie do zamkniętej grupy „Społeczność Akademii Terapeuty” na portalu Facebook.

Sprawdź ofertę subskrypcji naszych szkoleń TUTAJ

Sprawdź inne szkolenia Akademii Terapeuty

Masz pytania? 

W razie trudności w dokonaniu płatności, pytań lub wątpliwości prosimy o wiadomość na adres e-mail: [email protected]