TRAUMA ROZWOJOWA - JAK SKUTECZNIE POMÓC DZIECKU, INTEGRUJĄC ZAŁOŻENIA NEUROBIOLOGII I WSPÓŁCZESNEJ PSYCHOTERAPII?

Certyfikowane szkolenie online


Termin szkolenia: 11 lipca 2023 r. (wtorek) w godz. 18:00 – 21:00
Zapisz się na nasze szkolenie, aby skutecznie pomagać dzieciom dotkniętym traumą rozwojową i otwierać im drzwi do szczęśliwego życia w dorosłości. 


Dziś wiemy już, że trauma nie musi być konsekwencją takich doświadczeń, jak wypadek komunikacyjny, katastrofa naturalna czy wojna. Bardzo duży odsetek dzieci i dorosłych, którzy korzystają z psychoterapii, to osoby dotknięte tzw. traumą złożoną. Jest ona konsekwencją całej serii powtarzających się wydarzeń i sytuacji, związanych najczęściej z zaburzoną więzią z rodzicem. 

Trauma złożona może położyć się cieniem na całym życiu dziecka, nastolatka, a później dorosłego. Jej objawy to m.in. rozregulowanie układu nerwowego, wykształcenie pozabezpiecznego stylu przywiązania i specyficznych strategii przetrwania - które pomagają przeżyć w środowisku rodzinnym, ale jednocześnie są dezadaptacyjne poza nim.


Nadchodzący webinar jest dla Ciebie, jeśli chcesz:

  • być wrażliwy(-a) na objawy traumy rozwojowej u dzieci i właściwie różnicować je z objawami innych trudności psychicznych; 
  • uwzględniać w swojej pracy najnowszą wiedzę z zakresu neurobiologii; 
  • właściwie planować i przeprowadzać interwencje terapeutyczne względem dzieci i młodzieży dotkniętych traumą rozwojową.
PRAKTYCZNY PROGRAM 
  • Czym jest, a czym nie jest trauma rozwojowa? Aktualna terminologia, kryteria i wskazówki diagnostyczne; 
  • Jak rozpoznać traumę rozwojową u dziecka?
  • Jakie mogą być konsekwencje traumy rozwojowej w dzieciństwie i dorosłości - i jak tym konsekwencjom zapobiegać, pracując z dzieckiem lub nastolatkiem? 
  • Sprawdzone strategie i techniki terapeutyczne w pracy z Pacjentem(-ką) z objawami traumy rozwojowej.


DLA KOGO?

Na webinar zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką diagnozy i terapii traumy rozwojowej u dzieci oraz młodzieży. Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do przyszłych i obecnych specjalistów pracujących z młodymi osobami: psychologów i psychoterapeutów wszelkich nurtów, socjoterapeutów, lekarzy psychiatrów, pediatrów i innych specjalności, pedagogów, oligofrenopedagogów, nauczycieli, trenerów umiejętności społecznych, pracowników pomocy społecznej, ośrodków wychowawczych i poprawczych.

Uwaga! Webinar zalicza godziny praktyk studenckich, stażu. Godziny mogą się sumować, gdy wybierzesz więcej niż jeden webinar. Podbijamy dziennik praktyk przy 5 (lub więcej) ukończonych szkoleniach. Zainteresowanych studentów prosimy o kontakt na: [email protected]

Certyfikat ze szkolenia można użyć do przedłużenia certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej PTTPB. 

Szkolenie poprowadzi dr Kamila Kuprowska-Stępień:

Certyfikowana psychoterapeutka systemowa, psychotraumatolożka, terapeutka EMDR, doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, psycholożka. Absolwentka Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS i Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Od początku kariery zawodowej specjalizuje się w psychoterapii dzieci i młodzieży po doświadczeniach traumatycznych, integrując w swojej pracy założenia neurobiologii z technikami podejścia systemowego i psychodynamicznego. W praktyce terapeutycznej zwraca również uwagę na międzypokoleniowe powiązania, które mogą być zarówno cennym źródłem zasobów, jak i nieuświadomionym zagrożeniem. 


Co zyskam wykupując bilet na szkolenie online?

W cenie zawierają się:

– udział w szkoleniu online „na żywo” – spotkanie odbywa się w pokoju webinarowym ClickMeeting;

– możliwość obejrzenia nagrania 3-godzinnego szkolenia przez 90 dni od daty premiery/zakupu nagrania;

– imienny certyfikat uczestnictwa – szkolenia organizowane w ramach Akademii Terapeuty PsychoMedic.pl są certyfikowane, a certyfikat otrzymują nie tylko osoby, które biorą udział w szkoleniu „na żywo”, ale również te, które korzystają z nagrania archiwalnego;

– zaproszenie do zamkniętej grupy „Społeczność Akademii Terapeuty” na portalu Facebook.

Sprawdź ofertę subskrypcji naszych szkoleń TUTAJ

Sprawdź inne szkolenia Akademii Terapeuty

Masz pytania? 

W razie trudności w dokonaniu płatności, pytań lub wątpliwości prosimy o wiadomość na adres e-mail: [email protected]