POMOC PSYCHOLOGICZNA I PSYCHOTERAPIA DLA OSÓB STARSZYCH I ICH OPIEKUNÓW

Certyfikowane szkolenie online


Termin szkolenia: 17 sierpnia 2023 r. (czwartek) w godz. 18:00 – 21:00
Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Sprawdź, czy wiesz:

Co to jest psychogerontologia i w jaki sposób psycholog/psychoterapeuta może wykorzystywać w pracy wiedzę z tej dziedziny?


Czym różni się praca terapeutyczna z seniorem od terapii osoby w okresie wczesnej lub średniej dorosłości? Czy to Pacjenci, których można konfrontować i przy których można posługiwać się metaforami? Kiedy z tego zrezygnować i czym to zastąpić?


Jakie są najczęstsze problemy opiekunów osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi? Jak pom_gł(a)byś opiekunowi, który doświadcza przemocy ze strony podopiecznego?


Jeżeli nie jesteś pewien(-na) odpowiedzi na choćby jedno z tych pytań - zapisz się na nadchodzący webinar, aby zdobyć wiedzę niezbędną do udzielania skutecznej pomocy seniorom i ich rodzinom 🙂

Korzystanie z pomocy psychologicznej z roku na rok rośnie na popularności, a społeczeństwo się starzeje. Efekt jest oczywisty - wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów zdrowia psychicznego, którzy są odpowiednio przygotowani do pracy z osobami w wieku podeszłym. 


Znajomość ogólnych założeń pomocy psychologicznej i psychoterapii może nie wystarczyć, aby zapewnić seniorowi pomoc wysokiej jakości. Dlaczego?

 • Seniorzy to grupa obarczona szczególnie wysokim ryzykiem depresji z objawami psychotycznymi oraz ryzykiem próby odebrania sobie życia - a to nakłada szczególną odpowiedzialność na specjalistów, którzy podejmują się pracy z osobami w wieku podeszłym.
 • Rośnie liczba osób starszych z zaburzeniami neuropoznawczymi. To psycholog/psychoterapeuta bywa pierwszą osobą, która jest w stanie dostrzec tego wczesne (czasem nietypowe) oznaki. Dostosowana do potrzeb pomoc psychologiczna może znacząco podnieść jakość życia osoby doświadczającej choroby otępiennej i jej najbliższych. 
 • Na zdrowie psychiczne osoby starszej wpływają nie tylko jej indywidualne uwarunkowania i doświadczenia, ale i czynniki biologiczne specyficzne dla danej grupy wiekowej. Ich znajomość jest niezbędna, aby dopasować przebieg terapii i stosowane interwencje do możliwości Pacjenta(-ki).


PRAKTYCZNY PROGRAM 

Na szkoleniu:

 • Dowiesz się, jakie czynniki biologiczne wpływają na zdrowie psychiczne osoby starszej i w jaki sposób mogą wpływać na zachowanie w kontakcie z psychologiem/psychoterapeutą;
 • Dowiesz się, jak odróżnić cechy i zachowania typowe dla osób w wieku podeszłym od objawów prodromalnych chorób otępiennych;
 • Poznasz specyfikę depresyjnych zaburzeń nastroju w okresie późnej dorosłości;
 • Otrzymasz wskazówki do diagnozy różnicowej otępienia i depresji; 
 • Poznasz zalecane metody i protokoły do pracy terapeutycznej z Pacjentami w wieku podeszłym, którzy nie wykazują objawów chorób otępiennych;
 • Zapoznasz się z zasadami profilaktyki samobójstw w grupie osób starszych i dowiesz się, jakie sygnały może wysyłać Ci senior(ka) w kryzysie suicydalnym;
 • Poznasz specyfikę i zasady pracy terapeutycznej z osobami doświadczającymi choroby Alzheimera i innych form otępienia; 
 • Poznasz przykładowe metody i protokoły do pracy terapeutycznej z osobami z chorobą Alzheimera;
 • Utrwalisz zdobytą wiedzę w trakcie omawiania historii Pacjentów z praktyki klinicznej prowadzącej. 


DLA KOGO?

Na szkolenie zapraszamy wszystkich specjalistów, którzy chcieliby zacząć pracować z osobami starszymi lub chcą podnieść swoje kompetencje w tym zakresie: zwłaszcza psychologów i psychoterapeutów różnych nurtów, lekarzy psychiatrów, geriatrów i pozostałych specjalności, pielęgniarzy i pielęgniarki, interwentów kryzysowych, osoby zatrudnione w pomocy społecznej - a także wszystkich kształcących się w wyżej wymienionych kierunkach.

Uwaga! Webinar zalicza godziny praktyk studenckich, stażu. Godziny mogą się sumować, gdy wybierzesz więcej niż jeden webinar. Podbijamy dziennik praktyk przy 5 (lub więcej) ukończonych szkoleniach. Zainteresowanych studentów prosimy o kontakt na: [email protected]

Certyfikat ze szkolenia można użyć do przedłużenia certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej PTTPB. 

Webinar poprowadzi dr Magdalena Leszko

Doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, gerontolożka, nauczycielka akademicka, certyfikowana trenerka metody Montessori Senior i metody pozytywnego podejścia do opieki (PAC). Większość swojej kariery zawodowej poświęciła pracy na rzecz seniorów i ich opiekunów. Jako stypendystka Komisji Fulbrighta ukończyła studia doktoranckie na University of Kansas i staż na Northwestern University (USA), gdzie prowadziła badania nad wczesnym wykrywaniem choroby Alzheimera i czynnikami wpływającymi na powstawanie chorób otępiennych. Jej projekt dotyczący poprawy jakości życia osób z chorobą Alzheimera został nagrodzony przez prestiżową Fundację “The Millenials Trains Project”. Obecnie jest wykładowczynią na uczelniach w Polsce i USA i kontynuuje swoją działalność wokół tematu funkcjonowania w późnej dorosłości. Publikuje artykuły naukowe i popularnonaukowe dotyczące chorób otępiennych, a także prowadzi grupę wsparcia dla opiekunów osób z chorobą Alzheimera. Od 8 lat prowadzi portal “Akademia Seniorów”, na którym dzieli się swoją wiedzą z zakresu chorób otępiennych i metod ich zapobiegania.

Co zyskam wykupując bilet na szkolenie online?

W cenie zawierają się:

– udział w szkoleniu online „na żywo” – spotkanie odbywa się w pokoju webinarowym ClickMeeting;

– możliwość obejrzenia nagrania 3-godzinnego szkolenia przez 90 dni od daty premiery/zakupu nagrania;

– imienny certyfikat uczestnictwa – szkolenia organizowane w ramach Akademii Terapeuty PsychoMedic.pl są certyfikowane, a certyfikat otrzymują nie tylko osoby, które biorą udział w szkoleniu „na żywo”, ale również te, które korzystają z nagrania archiwalnego;

– zaproszenie do zamkniętej grupy „Społeczność Akademii Terapeuty” na portalu Facebook.

Sprawdź ofertę subskrypcji naszych szkoleń TUTAJ

Sprawdź inne szkolenia Akademii Terapeuty

Masz pytania? 

W razie trudności w dokonaniu płatności, pytań lub wątpliwości prosimy o wiadomość na adres e-mail: [email protected]