DZIECKO LUB NASTOLATEK CHCE ODEBRAĆ SOBIE ŻYCIE - PROCEDURY REAGOWANIA DLA PSYCHOLOGÓW, TERAPEUTÓW I PEDAGOGÓW

Certyfikowane szkolenie online


Termin szkolenia: 8 września 2023 r. (piątek) w godz. 17:00 – 20:00
Czy wiesz, jak:
rozpoznać zachowania suicydalne i kryzys suicydalny u dziecka lub nastolatka?
ocenić stopień zagrożenia życia i zdrowia osoby w kryzysie - i na tej podstawie decydować o dalszym postępowaniu?
wspierać dzieci i młodzież doświadczających kryzysu suicydalnego o różnym nasileniu? 


Zapisz się na fundamentalne szkolenie z interwencji kryzysowej wobec dziecka, które myśli o odebraniu sobie życia:

Kryzys suicydalny to konsekwencja działających w człowieku destrukcyjnych mechanizmów, które stanowią realne zagrożenie dla jego życia i zdrowia. Nie każda osoba przeżywa go w dokładnie taki sam sposób, nie u każdej wiąże się z takim samym zagrożeniem, nie każda wymaga natychmiastowej interwencji specjalistycznej. Ta różnorodność dotyczy również dzieci i nastolatków. Kiedy więc stykamy się z młodym człowiekiem, który myśli o odebraniu sobie życia, nie powinniśmy reagować zgodnie z jedną, sztywną i utartą ścieżką postępowania. Swoje działania musimy dostosować do indywidualnej, unikalnej sytuacji i historii osoby, która przechodzi przez kryzys. 

Szkolenie kierujemy do psychologów, terapeutów, pedagogów i innych specjalistów, którzy chcą:

  1. zwiększyć swoją wiedzę na temat zachowań suicydalnych;
  2. podnieść swoje kompetencje i umiejętności w zakresie:
  • oceny zagrożenia suicydalnego;
  • pierwszej interwencji wobec dzieci i młodzieży w kryzysie suicydalnym o różnym nasileniu;
  • wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży doświadczających kryzysów suicydalnych o różnym nasileniu.  


PRAKTYCZNY PROGRAM 

1. Zachowania suicydalne jako proces – jak go rozumieć?

2.  Jak przeprowadzić wywiad na temat zachowań suicydalnych, wykorzystując rozumienie ich jako procesu?

3. Czynniki ryzyka dla zachowań suicydalnych – jakie są długo- i krótkoterminowe czynniki ryzyka i jak wykorzystywać wiedzę na ich temat podczas oceny zagrożenia?

4.  Kryzys suicydalny a procedury administracyjne - kiedy i kogo powiadomić? Jak to zrobić? 

5. Procedury reagowania i działania interwencyjne według metody opartej na współpracy:

  • ocena ryzyka z wykorzystaniem wywiadu i formularza SSF, 
  • tworzenie planu stabilizacji/ bezpieczeństwa, 
  • systematyczne monitorowanie zagrożenia, 
  • dyskusja z suicydogennymi przekonaniami, 
  • wzmacnianie poczucia nadziei.


DLA KOGO?

Na szkolenie zapraszamy wszystkich, dla których ważne jest skuteczne i etyczne wspieranie młodych osób w kryzysie suicydalnym. Udział w szkoleniu będzie wartościowy zwłaszcza dla psychologów i studentów psychologii, psychoterapeutów różnych nurtów, lekarzy pediatrów, psychiatrów i pozostałych specjalności, pedagogów, oligofrenopedagogów, nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty, trenerów umiejętności społecznych, socjoterapeutów, pracowników pomocy społecznej, ośrodków wychowawczych i poprawczych, wychowawców na koloniach i obozach. 

Uwaga! Webinar zalicza godziny praktyk studenckich, stażu. Godziny mogą się sumować, gdy wybierzesz więcej niż jeden webinar. Podbijamy dziennik praktyk przy 5 (lub więcej) ukończonych szkoleniach. Zainteresowanych studentów prosimy o kontakt na: [email protected]

Certyfikat ze szkolenia można użyć do przedłużenia certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej PTTPB. 

Na webinar zaprasza prowadząca - Małgorzata Łuba:

Suicydolożka, psycholożka, trenerka, autorka literatury z zakresu interwencji kryzysowej, zachowań suicydalnych i samouszkodzeń. Jest członkinią zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia i w Polskim Towarzystwie Suicydologicznym, a także ekspertką Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym Instytutu Psychologii i Neurologii w Warszawie. W ramach własnej firmy szkoleniowej i współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz kampanią „Życie warte jest rozmowy” prowadzi konsultacje i szkolenia z zakresu wspierania młodych osób w kryzysach psychicznych - dla rodziców, placówek oświatowych i pomocowych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na temat interwencji w kryzysie suicydalnym i postwencji samouszkodzeń w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz w Menadżerskiej Akademii Nauk Społecznych w Warszawie. Jest współautorką książek: “Interwencje po śmierci samobójczej – o znaczeniu i potrzebie działań postwencyjnych w szkole”; “Samouszkodzenia – zrozumieć, aby zapobiec”; “Interwencja kryzysowa. Wybrane zagadnienia”; “Młodzi w kryzysie”.


Co zyskam wykupując bilet na szkolenie online?

W cenie zawierają się:

– udział w szkoleniu online „na żywo” – spotkanie odbywa się w pokoju webinarowym ClickMeeting;

– możliwość obejrzenia nagrania 3-godzinnego szkolenia przez 90 dni od daty premiery/zakupu nagrania;

– imienny certyfikat uczestnictwa – szkolenia organizowane w ramach Akademii Terapeuty PsychoMedic.pl są certyfikowane, a certyfikat otrzymują nie tylko osoby, które biorą udział w szkoleniu „na żywo”, ale również te, które korzystają z nagrania archiwalnego;

– zaproszenie do zamkniętej grupy „Społeczność Akademii Terapeuty” na portalu Facebook.

Sprawdź ofertę subskrypcji naszych szkoleń TUTAJ

Sprawdź inne szkolenia Akademii Terapeuty

Masz pytania? 

W razie trudności w dokonaniu płatności, pytań lub wątpliwości prosimy o wiadomość na adres e-mail: [email protected]